اجاره دوره ای ادوبی کانکت

بسته ویژه

400 کاربر همزمان آنلاین/سرور اختصاصی داخلی

بسته طلایی

300 کاربر همزمان آنلاین/سرور اختصاصی داخلی

بسته نقره ای

200 کاربر همزمان آنلاین/سرور اختصاصی داخلی

بسته برنزی پلاس

100 کاربر همزمان آنلاین/سرور اختصاصی داخلی

بسته استاندارد

‌‌‌‌‌100 کاربر‌‌‌‌همزمان‌آنلاین/سرور‌اشتراکی‌داخلی/4 لینک‌کلاس‌مجازی

بسته برنزی

60 کاربر‌‌‌‌همزمان‌آنلاین/سرور‌اشتراکی‌داخلی/2 لینک‌کلاس‌مجازی

بسته پایه

30 کاربر‌‌‌‌همزمان‌آنلاین/سرور‌اشتراکی‌داخلی/1 لینک‌کلاس‌مجازی

بسته اقتصادی

15 کاربر‌‌‌‌همزمان‌آنلاین/سرور‌اشتراکی‌داخلی/1 لینک‌کلاس‌مجازی

Powered by WHMCompleteSolution