اجاره روزانه ادوبی کانکت

بسته ويژه پلاس

1500 کاربر همزمان آنلاین/سرور اشتراکی داخلی/اجاره یکروزه

بسته ويژه

1000 کاربر همزمان آنلاین/سرور اشتراکی داخلی/اجاره یکروزه

بسته پلاتینی

750 کاربر همزمان آنلاین/سرور اشتراکی داخلی/اجاره یکروزه

بسته حرفه ای

500 کاربر همزمان آنلاین/سرور اشتراکی داخلی/اجاره یکروزه

بسته سازمانی

200 کاربر همزمان آنلاین/سرور اشتراکی داخلی/اجاره یکروزه

بسته استاندارد

100 کاربر همزمان آنلاین/سرور اشتراکی داخلی/اجاره یکروزه

بسته پایه

50 کاربر همزمان آنلاین/سرور اشتراکی داخلی/اجاره یکروزه

بسته اقتصادی

30 کاربر همزمان آنلاین/سرور اشتراکی داخلی/اجاره یکروزه

Powered by WHMCompleteSolution