اجاره دوره ای - اشتراکی

بسته استاندارد

اجاره کلاس مجازی تعداد ۹۰ کاربر همزمان آنلاین و SSD 40GB

بسته برنزی

اجاره کلاس مجازی تعداد ۶۰ کاربر همزمان آنلاین و SSD 30GB

بسته پایه

اجاره کلاس مجازی تعداد ۳۰ کاربر همزمان آنلاین و SSD 20GB

بسته اقتصادی

اجاره کلاس مجازی تعداد ۱۵ کاربر همزمان آنلاین و SSD 10GB

Powered by WHMCompleteSolution